top of page

澳洲牛舌燉煮至柔軟又帶些微嚼勁,搭配炙烤過的牛骨髓、拌炒至焦化的洋蔥及牛骨肉汁

慢煮牛舌、牛骨髓餐盒

NT$350Price
    bottom of page